Close

Praktikant

Å lære seg å «søve» i bilen

Eg tenkte å bli journalist, men jobbar i forlag er vanskeleg å få, journalistikk kunne vore vegen inn. Utdanninga var ved vegs ende, og eg starta i ein ny karriere utan tidlegare erfaring. Vegen til Førde har vore lang, i alle fall i leasingkilometer, og dette er ruta eg har […]

Read More

Kjært barn har mange framtidsplanar

Frå Høyanger til Førde høyrest kanskje ikkje ut som det største steget å ta. «Du er jo nesten heime», seier folk, men tru meg, for ein høyangring sit det langt inne å skulle busette seg her. Eg er likevel svært spent på kva Førde har å by på dei neste […]

Read More

Det indre kompasset

Det indre kompasset skal hjelpe deg med å ta dei rette vala her i livet. Står du ovanfor eit vegskilje, så er det nettopp dette kompasset du skal vende deg til for rettleiing. Det skal gi deg ein peikepinn på kva som er rett og kva som er gale. Personleg […]

Read More

Kunsten å vere miljøvenleg

Dei fleste av oss skjønner at klimaendringane er menneskeskapte. Det er ingen fleire unnskyldningar. Vi må leve meir miljøvenleg. Eg prøvar. Eg et lite kjøt, handlar lite klede og syklar eller går om eg kan. Du tenker kanskje: veldig bra. Det gjer eg også. Av og til. Så kvifor har […]

Read More

Rykker tilbake til start

Heime i Naustdal er eg vaksen opp med haugar av aviser og ein skrivande far. Interessa for språk og nyheiter har eg med meg derfrå. Eg har likevel ikkje vore så oppteken av norsk, for det kan eg jo allereie. Eg ville reise vekk og lære nye språk, bli kjent […]

Read More

Å fly høgt utan grunn

Nynorsk er eit rikare språk. Eit betre språk. Eit godt kvardagsspråk. Eit godt akademisk språk. Eit godt journalistspråk. Dette er i alle fall argument eg har lirt av meg gjennom studietida i Bergen og Oslo. Eg høyrer folk seie at det er vanskeleg å vere nynorskbrukar i storbyane. Eg kan […]

Read More

Her kunne ein jo budd

Som sogndøl veks du opp med ein sunn skepsis til Førde. Behovet for staselege ting, som bystatus, fleire kjøpesenter og skywalk er ikkje enkelt å forstå. Ikkje for folk som skyr bystatus som pesten. Det var dermed med eit snev av frykt eg flytta til Førde. Ikkje lett å vite […]

Read More