Close

Nyhende

Nynorsk i nordnorske aviser

BILDET: Vilde Øines Nybakken har sett kursen nordover frå Oslo til Narvik etter to månader praksis i feature- og kulturredaksjonane i Klassekampen. Foto: Kjell Ove Nordeide Eg vil tore å påstå at det herskar ei viss misoppfatning i vår nordlegaste landsdel: misoppfatninga om at Ivar Aasen aldri var i Nord-Norge, […]

Read More

Ingunn og Elise prøver seg på nye felt som traineear

BILDET: Ingunn Gjærde (t.v.) og Elise Løvereide framfor nybygget til høgskulen på Kronstad i Bergen. Dei to journalistane, som no jobbar for nye Alver kommune og for Høgskulen på Vestlandet, fortel om livet i kommunikasjonsbransjen. Foto: Privat Vi starta begge journalistkarrieren i Nynorsk avissenter. I dag har vi gått over […]

Read More

Statusrapport: 50 har fått opplæring så langt

BILDET: Praktikantane våren 2019 på tur med dagleg leiar og lærar i Førde. Frå 1. mai skal dei ut i praksis; Sindre Camilo Lode i NRK Nyheter, Synne Grimen Hammervoll i Sunnmørsposten, Pernille Fjørtoft Grøsvik i Klassekampen og Marte Husabø i Firda. Foto: Bent Are Iversen Godt over halvparten av […]

Read More

Ekstra kursplassar for mediefolk våren 2019

Vi inviterer redaksjonelle medarbeidarar frå aviser og NRK til gratis kurs i Førde våren 2019. Dette er kurs for praktikantane i Nynorsk avissenter (i Firda) og NRK Nynorsk mediesenter (i NRK Sogn og Fjordane), men vi har nokre ekstra plassar for etablerte journalistar og redaktørar på dei kursa de finn […]

Read More

Til Framtida, Klassekampen, Vårt Land og Firda

Ida Johanne Aadland skal til framtida.no. At denne redaksjonen no satsar på stoffområde som miljø og klima, freistar Ida Johanne. Foto: Bent Are Iversen

Alle fem nynorskpraktikantane i kull 11 har no fått avtale for den eksterne praksisperioden i januar og februar. Når opplæringa i Førde er avslutta til jul, er det berre Hilde Greve Mo som blir igjen på Vestlandet. Ho held fram å skrive for Firda-redaksjonen på nyåret. Dei fire andre reiser […]

Read More

Kull 12: Dei fire utvalde

Fire nynorskpraktikantar har fått plass i kull 12 og startar på seks månaders opplæring 3. januar. Dei fire er (frå venstre) Synne Grimen Hammervold, Pernille Fjørtoft Grøsvik, Sindre Camilo Lode og Marte Husabø. Sjølv om den eine har Oslo som bustadadresse, er alle fire oppvaksne på Vestlandet og har røter […]

Read More

Fem får plass til hausten

Frå venstre Ida Johanne, Hilde, David, Vilde og Janne Merete. Bildemontasje: Bent Are Iversen

Ida Johanne Aadland (frå venstre), Hilde Greve Mo, David Sviland, Vilde Øines Nybakken og Janne Merete Bøyum er nynorskpraktikantane som startar opplæring i Førde 20. august 2018. Nynorsk avissenter hadde 19 søkjarar til kull 11, og i søknadsbunken var det mange sterke. Blant dei fem som til slutt er sikra plass, […]

Read More

Forsvaret rosar nynorsken

Svein Olav Sæter (21) frå Molde trivst i Forsvaret – og har klipt det lange håret.  Privat foto Av Svein Olav Sæter, presse- og informasjonssoldat i Luftforsvaret Eg er i dag presse- og informasjonssoldat for Luftforsvaret, og jobbar til dagleg på Luftforsvarsstabens hovudkvarter på Rygge. Her sit eg og skriv […]

Read More