Close

Nyhende

Dei fem utvalde til kull 15

Dei vil satse på journalistikken, dei vil skrive på nynorsk, dei er samfunnsinteresserte, engasjerte og ikkje minst motiverte for å ta ei intensiv opplæring. Det er fellesnemnaren for dei fem som no er tilsette i kull 15 i Nynorsk avissenter. Med 29 søkjarar hadde faglærar Ingunn Osland og dagleg leiar […]

Read More

Lenge sidan så mange har søkt plass

Samstundes som faglærar Ingunn Osland og dagleg leiar Kjell Ove Nordeide førebur seg på å sende dei fire praktikantane i kull 14 ut i praksis, skal dei plukke ut fem kandidatar til nytt kull som skal starte i august. Aldri før har dei to hatt ein så stor bunke søknader […]

Read More

Emma Johnsen Rødli tilsett i Morgenbladet

Emma Johnsen Rødli (27) gjekk ut av Nynorsk avissenter 1. mars etter to månader avsluttande praksis i Dag og Tid (bildet). Kort tid etter er ho tilsett i Morgenbladet i Oslo. Der blir ho «ansvarleg for lesarengasjement», som det heiter. – Først og fremst skal eg produsere innhald til sosiale […]

Read More

Nora Rydne frå Dagens Næringsliv til E24

Midt oppe i korona-pandemien har journalist Nora Rydne skifta arbeidsgjevar. Ikkje før var ho ute av dørene hos Dagens Næringsliv før ho utstyrt med blokk og mikrofon intervjua statsministeren om dei nasjonale korona-tiltaka – no i fast journaliststilling i E24. – Veldig spennande å gå til eit E24  i vekst, […]

Read More

Journalistar må også velje side

Tormod Ytrehus: Kull 9 – 2017. Hadde praksis, vikariat og fekk fast jobb i stiftinga LO Media, som journalist i nettavisa FriFagbevegelse. For tida vikar i Magasinet for fagorganiserte.

Som journalist er du i ein maktposisjon. Då er språkvalet viktig. Av Tormod Ytrehus Eg kjem verken frå ein nynorskkommune eller har blitt utsett for mykje nynorsk i oppveksten. Då eg valde nynorsk, var det fordi eg oppdaga at eg kunne skrive enda meir dialektnært. Seinare har eg oppdaga ein […]

Read More

Graveprosjekt for både avis og tv

Karen Anna Kleppe: Kull 9 – 2017. Hadde praksistida si i Kvinnheringen, der ho også fekk halde fram i journalistvikariat. Våren 2019 flytte ho til Bergen og jobb som reporter i TV 2.

Den journalistiske karrieren min starta då eg med litt flaks blei ein av nynorskpraktikantane i Nynorsk avissenter august 2017. Eg blei fort frelst av både journalistikken, nynorsken og Sogn og Fjordane. Av Karen Anna Kleppe Etter fire månader i Førde var det på hovudet ut dørene av Firda og inn […]

Read More

Aldri ei ulempe å kunne nynorsk

Alt eg har lært på Nynorsk avissenter og i Firda, har vore gull verdt. Det gjeld også tryggleiken eg fekk under praktikanttida mi, nemleg at det å kunne skrive nynorsk alltid er ein fordel. Av Hilde Greve Mo «Du kan skrive bokmål også? For det er målformen vi kommuniserer utad […]

Read More

Tormod Ytrehus over i fast stilling

Gratulerer, Tormod Johnsen Ytrehus (27), men fast stilling som journalist i LO Media! Trønderen frå kull 9 i Nynorsk avissenter hadde på nyåret 2018 praksisplass i LO Media, nærmare bestemt i FriFagbevegelse. Der gjorde han det så godt at han fekk halde fram i vikariat på desken. – No fekk […]

Read More