Close

Pernille Fjørtoft Grøsvik

Frå Palme og meg

Fordommen har rot i kvardagslivet. Den gror på arbeidsplassen, i garderoben, i nabolaget. Den er eit utløp for eigne manglar og usikkerheit. Frykt for å miste posisjon, eit sosialt privilegium, ein førsterett. Hudfarge, kjønn, språk eller fødestad har ingenting med menneskelege kvalitetar å gjere. Å gradere menneske innanfor desse kategoriane […]

Read More

Kom deg ut og haik!

Felipe Harrera har lært meg mykje lurt. Han fortalde meg om dei gøymde stadene i byen, når ein avokado er perfekt moden og kvifor det er bra å ha tillit til at framande vil deg godt. Felipe og eg var romkameratar då eg budde i Chile, og me er framleis […]

Read More

Egopleie

I Bergen måtte eg innfinne meg med yogapropaganda frå aust og vest. Venninnene mine dreiv med det, avisene skreiv om det, treningssentra reklamerte for det og sportsbutikkane pusha det. Med lovnadar som «finn svaret i deg sjølv, mediter deg vekk frå stress og angst», har eg likevel ikkje late meg […]

Read More

Mannefylket

Sogn og Fjordane står overfor ei negativ folketalsutvikling. Ikkje berre før kvinner færre born, dei lar i tillegg vere å returnere til fylket etter først å ha reist ut. Kan det tenkast at kvinner ikkje vil tilbake til mannefylket? Kvinnedelen i befolkninga har sokke jamt og trutt. For 2018 melde […]

Read More

Med livet som innsats

Litt frå Bergen, mest frå Grøsvik på Osterøy, men no i Førde. Om det var eit quiz-spørsmål, hadde eg vore svaret. Etter å ha prøvd ulike felt og fagområde, har eg no komme til Førde for å bli journalist. Hadde du fortalt meg det for eit år sidan, hadde eg […]

Read More