Close

Peder Skjelten

Tenkaren på erta

Det er langt på natt og eg får ikkje sove. Hovudet er fylt med tankar som hadde passa betre tolv timar tidlegare, så sjølv om auga er lukka kjennest det som dei er opne. Eg unngår å sjå på klokka, for eg veit det gjer det verre. Tid er ikkje […]

Read More

Med min hær

Korleis har eg hamna her? Korleis har nokon i det heile tatt hamna der dei er, og korleis veit dei det er der dei skal vere, om det er meint at nokon skal hamne ein stad. Eg hadde ikkje trudd eg skulle hamne her, men eg veit ikkje kor det […]

Read More

Tid for tid

24 timar i døgnet er ikkje nok. Hadde eg hatt 12 timar til slik totalen blei 36 skulle eg vore nøgd. Det blei sagt at overgangen frå arbeidsdagen som student til journalist ville vere hard, det var eg førebudd på. Ingen sa noko om timane som forsvinn. 24 timar i […]

Read More

Å lære seg å «søve» i bilen

Eg tenkte å bli journalist, men jobbar i forlag er vanskeleg å få, journalistikk kunne vore vegen inn. Utdanninga var ved vegs ende, og eg starta i ein ny karriere utan tidlegare erfaring. Vegen til Førde har vore lang, i alle fall i leasingkilometer, og dette er ruta eg har […]

Read More