Close

Anne Sigrid Timberlid Hundere

Å fly høgt utan grunn

Nynorsk er eit rikare språk. Eit betre språk. Eit godt kvardagsspråk. Eit godt akademisk språk. Eit godt journalistspråk. Dette er i alle fall argument eg har lirt av meg gjennom studietida i Bergen og Oslo. Eg høyrer folk seie at det er vanskeleg å vere nynorskbrukar i storbyane. Eg kan […]

Read More

Her kunne ein jo budd

Som sogndøl veks du opp med ein sunn skepsis til Førde. Behovet for staselege ting, som bystatus, fleire kjøpesenter og skywalk er ikkje enkelt å forstå. Ikkje for folk som skyr bystatus som pesten. Det var dermed med eit snev av frykt eg flytta til Førde. Ikkje lett å vite […]

Read More