Close

Daily Archives: 4. september 2019

Den lange reisevegen

Nyleg døydde bestemor mi. Og som alle andre bestemødrer, var ho den beste ein kan tenke seg. Varm, omtenksam og oppmerksam. Sette alltid barnebarna først. Bestemor hadde fire barn, 11 barnebarn og seks oldebarn. Ho budde på ein tettstad, heilt sør i Nordland. I ein kommune som stadig vart referert […]

Read More

Å møte rettskrivinga i døra

Som språknerd over alle språknerdar er det vel berre naturleg at eg fortset Skrivekløa med nok ein anekdote om språk. Tredje på rad – hat-trick! Og denne gongen skal det handle om å vere høg på sine eigne kunnskapar. Eg likar å påstå at eg har ei ganske god oversikt […]

Read More

Språkforvirring på bussen

Eg er språknerd. Eg elskar språk og alt som er språkrelatert: enten det er snakk om språkhistorie, språkpolitikk, grammatikk, rettskriving, dialekter – eg kastar meg inn i diskusjonen uansett. Ei av dei mange språklege hjartesakene mine er at vi skandinavar, vi bør kunne forstå kvarandre. Eg blir trist av nordmenn […]

Read More

Nordlending i nynorskland

Her sit eg i Førde, ein by eg aldri hadde drøymt om at eg skulle bu i. Eg er nordlending og har budd dei siste sju åra i Trondheim. Og endå avstanden frå Trondheim til heimstaden min er den same som frå Trondheim til Førde, opplever eg den sistnemnde reisa […]

Read More

Tenkaren på erta

Det er langt på natt og eg får ikkje sove. Hovudet er fylt med tankar som hadde passa betre tolv timar tidlegare, så sjølv om auga er lukka kjennest det som dei er opne. Eg unngår å sjå på klokka, for eg veit det gjer det verre. Tid er ikkje […]

Read More

Med min hær

Korleis har eg hamna her? Korleis har nokon i det heile tatt hamna der dei er, og korleis veit dei det er der dei skal vere, om det er meint at nokon skal hamne ein stad. Eg hadde ikkje trudd eg skulle hamne her, men eg veit ikkje kor det […]

Read More

Tid for tid

24 timar i døgnet er ikkje nok. Hadde eg hatt 12 timar til slik totalen blei 36 skulle eg vore nøgd. Det blei sagt at overgangen frå arbeidsdagen som student til journalist ville vere hard, det var eg førebudd på. Ingen sa noko om timane som forsvinn. 24 timar i […]

Read More

Å lære seg å «søve» i bilen

Eg tenkte å bli journalist, men jobbar i forlag er vanskeleg å få, journalistikk kunne vore vegen inn. Utdanninga var ved vegs ende, og eg starta i ein ny karriere utan tidlegare erfaring. Vegen til Førde har vore lang, i alle fall i leasingkilometer, og dette er ruta eg har […]

Read More

Kjært barn har mange framtidsplanar

Frå Høyanger til Førde høyrest kanskje ikkje ut som det største steget å ta. «Du er jo nesten heime», seier folk, men tru meg, for ein høyangring sit det langt inne å skulle busette seg her. Eg er likevel svært spent på kva Førde har å by på dei neste […]

Read More

Det indre kompasset

Det indre kompasset skal hjelpe deg med å ta dei rette vala her i livet. Står du ovanfor eit vegskilje, så er det nettopp dette kompasset du skal vende deg til for rettleiing. Det skal gi deg ein peikepinn på kva som er rett og kva som er gale. Personleg […]

Read More