Close

Synne Grimen Hammervoll

Kvinner i kamp

Eg skal feire kvinnedagen kommande fredag. Eg ventar spørsmål som «Kvifor treng vi framleis kvinnedagen» og «Når er mannedagen». Svaret på sistnemnde er 19. november. Dei som lurer kan heller spørje seg kvifor dei ikkje visste det, sidan det var noko som opptok dei. Så til første spørsmål; Kvifor treng […]

Read More

Verda i lomma

I slutten av januar skreiv NRK om Mats, og foreldra som ikkje forstod kva gaminga betydde for han. Ikkje før han døydde og vener frå heile verda kom i gravferda. Saka er den best lesne nettsaka til NRK nokosinne, og skal omsetjast til engelsk for BBC. Det er ein grunn […]

Read More

Sogning i storbyen

Trass i at eg er oppvaksen på ein liten gard på Kaupanger i Sogndal, har eg alltid vore meir byjente. Difor søkte eg etter vidaregåande skrive- og lesegleda i fleire forskjellige byar, frå Kristiansand i sør, til York i England, før eg lengta heim til Vestlandet og budde i Bergen […]

Read More