Close

Oda Heggedal Longvastøl

Kunsten å vere miljøvenleg

Dei fleste av oss skjønner at klimaendringane er menneskeskapte. Det er ingen fleire unnskyldningar. Vi må leve meir miljøvenleg. Eg prøvar. Eg et lite kjøt, handlar lite klede og syklar eller går om eg kan. Du tenker kanskje: veldig bra. Det gjer eg også. Av og til. Så kvifor har […]

Read More

Rykker tilbake til start

Heime i Naustdal er eg vaksen opp med haugar av aviser og ein skrivande far. Interessa for språk og nyheiter har eg med meg derfrå. Eg har likevel ikkje vore så oppteken av norsk, for det kan eg jo allereie. Eg ville reise vekk og lære nye språk, bli kjent […]

Read More