Close

Hilde Greve Mo

Melder flau sommarvind

«ekstremt» handlar om noko som ligg mot yttergrensa av det normale eller moglege. Noko som er heilt uvanleg. Det seier i alle fall nynorskordboka. Meteorologisk institutt sender ut ekstremvarsel når det er forventa vêr som over eit større landområde kan gi store skadar og/eller sette liva våre i fare. Då […]

Read More

Fugl er fugl

Ein skarp og skremmande lyd kjem som ein knyttneve inn i øyra. Eg prøver å orientera meg, men det slørete synet fungerer verken som kart eller kompass. Samstundes brer det seg eit ubehag i kroppen. Nei, vent! Er eg blitt lam? Eit halvope auge skodar mot nattbordet. Lyden forsvinn ikkje. […]

Read More

Naudsynt innvandring

«Du er den einaste eg kjenner som har valt Førde framfor København», skreiv ein norsk kollega i avskjedskortet mitt. Det ho nok ikkje forstod, var at i Kongens by heldt eg på å mista min integritet som systrending. Å høyra seg sjølv ytra ord som «jeg» og «god weekend», å […]

Read More