Close

Gratis kurs for mediefolk

Kurs

Nynorsk avissenter og NRK Nynorsk mediesenter inviterer redaksjonelle medarbeidarar i norske medium til gratis kurs i Førde.

Eksterne språkkurs. Vi tilbyr også språkkurs ute i din redaksjon.  Ta kontakt for avtale.

Fleire førelesingar og kurs for praktikantane i Nynorsk avissenter og NRK Nynorsk mediesenter er opna for etablerte journalistar og redaktørar. Tal gratisplassar er avgrensa og går til dei som melder seg på først. Nynorsk avissenter har kurslokale hos Firda Media i Firdavegen 12, medan NRK Nynorsk mediesenter held til i NRK-bygget på Prestebøen 2.

Har du spørsmål om kurstilbodet, kontakt dagleg leiar Kjell Ove Nordeide i Nynorsk avissenter på telefon 911 49 803 eller e-post kjell.ove.nordeide@firda.no. Påmelding på e-post til Kjell Ove Nordeide seinast ei veke før kursdato.

There are no upcoming events at this time.